MobiFone | Đăng nhập

 

- Từ ngày 01/06/2015, các khách hàng doanh nghiệp đăng ký giải pháp OneContact sẽ được hưởng ưu đãi hấp dẫn:

  • Miễn cước khai báo và 01 tháng cước thuê bao cho số Hotline và số máy lẻ đăng ký mới lần đầu tiên trên hệ thống.


 
 

 

Copyright © 2014 VMS MobiFone. Supported by MobiFone Global